ความสำเร็จของนักเรียน

Hall of fame

“One Day Tutor STUDENTs”


ติดแพทย์ ทันตะแพทย์ ศิริราช รามา จุฬา ธรรมศาสตร์


คะแนน SAT 700++


หมอรังสิต ก็ติดนะคะ รัวๆ


เรียนทุกครั้งติดใจทุกครั้ง